Foto de la fachada de la escuela

Kem's School

L'anglès per a tothom:
 • Nens i nenes a partir de 3 anys.
 • Alumnat d'ESO, BAT i Selectivitat.
 • Tothom que desitgi millorar l'anglès.
 • Formació per a empreses.
 • Classes particulars i/o repàs.
 • Conversa.
 • Preparació per als exàmens oficiales
 • ... i molt més!


El inglés para todos:
 • Niños y niñas a partir de 3 años.
 • Alumnado de ESO, BAT i Selectividad.
 • Todo el que desee mejorar su inglés.
 • Formación para empresas.
 • Clases particulares y/o repaso.
 • Conversación.
 • Preparación de exámenes oficiales
 • ¡... y mucho más!
Contactar -

© KEM'S ENGLISH SCHOOL. La teva escola d'anglès a Vila-seca i Tarragona / Tu escuela de inglés en Vila-seca y Tarragona