Imagen de secretaria comentando los horarios con un alumno

Tarifes

Per a una informació detallada sobre les nostres tarifes, ofertes especials i dates exactes dels cursos, els preguem que contactin amb nosaltres.


Els recordem que:

Tots els pagaments s'efectuaran per avançat, durant la primera setmana de cada mes, a secretaria o al banc. La domiciliació bancària s'efectuarà la primera setmana de cada mes.

L'alumne que es vulgui donar de baixa ho haurà de fer saber amb un mínim de 15 dies d'antelació. No es retorna la quota ja pagada.

En cas de no realitzar els pagaments, es procedirà a la baixa automàtica de l'alumne. La no assistència a classe, per molt llarga que sigui, no eximeix del pagament de les quotes, a no ser que s'hagi comunicat la baixa.
Contactar - Avís legal -

© KEM'S ENGLISH SCHOOL. La teva escola d'anglès a Vila-seca i Tarragona

- Versión en castellano